Skicë dekori e krijuar për filmin artistik shqiptar të papërfunduar "Gjenerali i ushtrisë së vdekur".