Pozitivi origjinal i krijuar për ceremoninë e Letrës së shokut Enver, pershendetja e Kolektivit.