Original photographic image taken of the Albanian technician, Genc Haxhialiu.