Negativi origjinal i krijuar për llambadarin në ndërtesën e Kinostudios.