Negativi origjinal i krijuar për inaugurimin e Kinostudios "Shqipëria e Re".