Negativi origjinal i krijuar për figurën e një gruaje të panjohur.