Negativi origjinal i krijuar për figurën e një burri shqiptar të paidentifikuar.