Negativi origjinal i krijuar për eventin e dekorimit të punonjësve të Kinostudios.