Negativi origjinal i krijuar për eventin 40 vjetorin e kinematografisë.