Negativi origjinal i krijuar për ditët e filmit turk.