Negativi origjinal i krijuar për ditët e filmit japonez.