Negativi origjinal i krijuar për ditët e filmit francez.