Negativi origjinal i krijuar për ditët e filmit algjerian.