Negativi origjinal i krijuar për delegacionin e arkivave të Kinës.