Negativi origjinal i krijuar për dekorimin e regjisorit Viktor Gjika "Artist i Popullit"