Negativi origjinal i fotos nga Festivali i Nëntë i Filmit Artistik Shqiptar.