Negativi origjinal i fotos nga Festivali i Gjashtë i Filmit Artistik Shqiptar.