Imazhi fotografik i krijuar për tornitorin, Lulzim Nushi