Imazhi fotografik i krijuar për teknikun e aparateve, Ramadan Rushiti.