Imazhi fotografik i krijuar për teknikun e aparateve, Kadri Sulko.