Imazhi fotografik i krijuar për stampatoren, Loreta Shundi.