Imazhi fotografik i krijuar për skenaristin, Nexhati Tafa.