Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Tomor Veshi.