Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Taip Rada.