Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Piro Tallkuçi.