Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Met Methasani.