Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Hilmi Mejdani.