Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Hamdi Kullajka.