Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Fatmir Muça.