Imazhi fotografik i krijuar për shoferin, Fatmir Daci.