Imazhi fotografik i krijuar për Revolucionare Qezari dhe Marjeta Kotani.