Imazhi fotografik i krijuar për restauratoren e filmit, Vjollca Saphiu.