Imazhi fotografik i krijuar për redaktorin e filmit dokumentar, Ilia Dede.