Imazhi fotografik i krijuar për punonjësin e kinofikimit, Besnik Xhaja.]