Imazhi fotografik i krijuar për piktorin ekzekutues, Sabri Basha.