Imazhi fotografik i krijuar për piktorin ekzekutues, Riza Oparaku.