Imazhi fotografik i krijuar për piktorin ekzekutues, Alush Shima.