Imazhi fotografik i krijuar për operatorin, Pëllumb Kallfa.