Imazhi fotografik i krijuar për operatorin e zërit, Xhevat Behri.