Imazhi fotografik i krijuar për operatorin e zërit, Koço Tollko.