Imazhi fotografik i krijuar për operatorin e zërit, Fahri Jukniu.