Imazhi fotografik i krijuar për operatorin e filmit artistik, Bardhyl Martiniani.