Imazhi fotografik i krijuar për opeatorin, Sokrat Musha.