Imazhi fotografik i krijuar për nëndrejtorin e filmit, Teodor Siliqi.