Imazhi fotografik i krijuar për nëndrejtorin e filmit, Nexhmi Backa.