Imazhi fotografik i krijuar për nëndrejtorin e filmit, llazar Lipivani.