Imazhi fotografik i krijuar për montazhieren, Shazije Kapoli.