Imazhi fotografik i krijuar për mirëmbajtësin e rrjetit elektrik, Ibrahim Katroshi.