Imazhi fotografik i krijuar për mekanikun, Bujar Çullaj.