Imazhi fotografik i krijuar për kryekontrollorin e operatorëve, Kolec Daia.